pgs 2018

Konferencja krajowa, odbywająca się co roku. Adresowana do studentów oraz młodych naukowców realizujących studia doktoranckie.

Organizator: IBG, PTE Oddział w Toruniu, Katedra Ekonomii WNEiZ UMK.

Strona poświęcona konferencji: www.problemygospodarki.pl.

Newsletter

Wyszukiwarka