2016 PGS

Konferencja krajowa, odbywająca się co roku. Adresowana do studentów oraz młodych naukowców realizujących studia doktoranckie.

Organizator: IBG, PTE Oddział w Toruniu, Katedra Ekonomii WNEiZ UMK.

Strona poświęcona konferencji: www.pgs.umk.pl.

 

Newsletter

Wyszukiwarka