poster

Konferencja międzynarodowa, odbywająca się co dwa lata.

Organizator: IBG, PTE Oddział w Toruniu, Katedra Ekonomii WNEiZ UMK przy współorganizacji z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi.

Strona poświęcona konferencji: http://contemporary-issues.pl.

 

Newsletter

Wyszukiwarka