Nr projektu badawczego 2016/3 - Operacjonalizacja sieci społecznych i ich znaczenie w analizach wybranych procesów ekonomicznych

Celem projektu jest integracja metod analizy sieciowej (social network analysis) z technikami znanymi z ekonometrii przestrzennej, w kierunku wypracowania elastycznego podejścia w zakresie budowy sieci społecznych, rozumianych jako system powiązań (połączeń) między osobami (aktorami). W ramach projektu wskazane zostaną sposoby operacjonalizacji struktur społecznych, jak również poruszona zostanie kwestia aplikacji proponowanego podejścia w analizach ekonomicznych.

Kierownik projektu: dr Edyta Łaszkiewicz

Newsletter

Wyszukiwarka