Nr projektu badawczego 2016/2 - Analiza wielorozdzielcza w ekonomii

Projekt poświęcony jest dyskretnej transformacji falkowej (ang. Discrete Wavelet Transform, DWT), która jest przekształceniem liniowym, podobnie jak przekształcenie Fouriera (ang. Discrete Fourier Transform, DFT) i przekształcenie kosinusowe (Discrete Cosine Transform, DCT).

W badaniu wykorzystane są liczne własności falek, a w szczególności fakt,  że dyskretna transformata falkowa daje możliwość swobodnego projektowania funkcji bazowych.

Celem projektu jest aplikacja analizy wielorozdzielczej w różnych płaszczyznach ekonomii, w szczególności do aproksymacji szeregów i budowy algorytmu do predykcji szeregów czasowych na podstawie szeregów spokrewnionych z szeregiem prognozowanym w zakresie tego samego zjawiska. W ramach projektu zostanie również zbadana kwestia efektów brzegowych i ich wpływu na aproksymację i predykcję.

Kierownik projektu: dr Monika Hadaś-Dyduch

Wstępne wyniki badań

 
 

Newsletter

Wyszukiwarka