Nr projektu badawczego 2017/1 - Gospodarka, ekonomia i finance przez pryzmat wskaźnika globalizacji

Gospodarka, ekonomia i finance przez pryzmat wskaźnika globalizacji Współczesny człowiek, a w szczególności młode pokolenie jest wychowane w duchu globalizacji. Swobodny dostęp do internetu i mediów społecznościowych, wyjazdy na różnorodne programy zagraniczne w szkole średniej jak i na studiach, podróże zagraniczne z rodziną itd. powodują, że globalizacja staje się czymś naturalnym i dążenie do niej jak najbardziej uzasadnione. Rodzi się jednak niejedno pytanie, czy aby na pewno w czasach terroryzmu, masowych migracji nadal jesteśmy otwarci na globalizację?

Przeprowadzone badania wstępne pokazują, że globalizacja jest obecna w każdym państwie. Jednakże w zależności od Jego obywateli jak i rządzących rozwija się w mniejszym lub większym stopniu. Jak każde zjawisko ma swoje wady i zalety. Niestety globalizacja wiąże się z nowymi formami ryzyka oraz może w perspektywie długoterminowej wiązać się ze wzrostem nierówności społecznych i innych problemów społecznych.

Celem badania jest spojrzenie na gospodarkę, ekonomię i finanse państw zlokalizowanych różnych częściach świata przez pryzmat globalizacji. Projekt jest badaniem ilościowym, opartym na wskaźniku globalizacji oraz na innych dodatkowych, niekonwencjonalnych wskaźnikach wpływających na globalizację. Jako narzędzie w badaniu wykorzystano między innymi analizę falkową. Zastosowano również metody taksonomiczne i metody ekonometrii przestrzennej.

Kierownik projektu: dr inż. Monika Hadaś-Dyduch

Wstępne wyniki badań:

Hadaś-Dyduch, M., (2016). Globalization in the context of cointegration selected countries, 16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economic Consequences. In Conference Proceedings, University of Zilina, The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication, Department of Economics , 5th – 6th October 2016, pp. 587-594.

Newsletter

Wyszukiwarka