Nr projektu badawczego 2016/4 - Analiza wskaźników makroekonomicznych z wykorzystaniem analizy folkowej

Głównym celem projektu jest analiza porównawcza Polski z wybranymi krajami w zakresie kluczowych wskaźników makroekonomicznych.

W projekcie jako główne narzędzie badawcze zastosowano analizę falkową. Wybranie tej metody jest zasadne z uwagi na fakt, że falki są funkcjami, które spełniając określone matematyczne wymagania, tworzą reprezentację sygnałów lub danych. Analiza falkowa dzieli dane wejściowe na składniki o różnej częstotliwości analizując następnie każdy element z rozdzielczością dopasowaną do jego skali. Ze względu na swoją zdolność do dostosowywania skali, analiza falkowa pozwala na jednoczesną obserwację zarówno całości obrazu jak i najdrobniejszych jego szczegółów, tzn. że można obserwować szereg na różnych poziomach rozdzielczości przez jego rozkład na dwie części, część uproszczoną oraz detal. Przy czym na każdym kolejnym poziomie aproksymacja z poziomu poprzedniego zostaje rozłożona ponownie na dwie części, aproksymację i detal.

Kierownik projektu: dr Monika Hadaś-Dyduch

Wstępne wyniki badań

Hadaś – Dyduch, M., (2015). Polish macroeconomic indicators correlated-prediction with indicators of selected countries. In M.. Papież, S. Śmiech (Eds.). Proceedings of the 9th Professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics, 68-76.

Publikacje wydane w ramach realizacji projektu

Hadaś-Dyduch, M., (2015). Wavelets in prediction. Theory, Method, Simulation. Saarbrucken: Scholar’s Press.

 

Newsletter

Wyszukiwarka